/poniżej lat 14

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE poniżej14 roku życia

 • Szerokość pagonu: 0,5 cm;

 • Odległość pagonów od siebie: 1,0 cm;

 • Odległość pierwszego pagonu od końca pasa: 7 cm;

 • Po zawiązaniu pasa pagon powinien znajdować się po prawej stronie

 • Pagon wyróżniający nieparzyste kyu (tj. 9, 7, 5 ) należy naszyć jako pierwszy

System stopni KYU Junior – dotyczy dzieci do 14 roku życia. System ten został skonstruowany w ten sposób aby uwzględnić możliwości motoryczne i psychologiczne tak młodych ludzi. Pozwala z jednej strony dość często egzaminować dziecko, a z drugiej strony rozciąga w czasie jego dojście do 4 kyu. Do tego momentu ocenia się przede wszystkim poziom opanowania technik, gibkość i koordynację.

W skali od 4 do  1 kyu do ww. kryteriów dochodzi ocena wytrzymałości psychofizycznej, znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze sztukami walki oraz poziom kumite. Podstawą systemu junior jest podział na trzy egzaminy w ramach poszczególnych kyu na poziomie od 10 do 5 kyu. Później dzieci będą zdawać egzaminy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla dorosłych, a posiadany stopień Junior zamienia się na odpowiednik stopnia dorosłych (kolor pasa nie ulega zmianie).
Ponadto obowiązuje następująca zasada – egzaminów nie można łączyć ani pomijać ich kolejności.

Kyu 10.1

 

 

 1. Teoria i komendy:

 • zasady bezpieczeństwa - sala, szatnia, ubiór itp

 2. Strefy:

 3. Znaczenie słowa kiai - okrzyk

 4. Pozycje:

 5. Uderzenia/cięcia:

 6. Kopnięcia:

 7. Test sprawności:

 • 50 razy zaciskanie pięści, 10 przysiadów: obciążone całe stopy, ręce dowolnie
   

Kyu 10.2

 

 1. Teoria i komendy:

 • pozycja seiza - siadanie i wstawanie, ukłony

 • znaczenie słowa naore - powrót do pozycji fudo dachi

 2. Pozycje (film na YT):

 3. Uderzenia:

 4. Bloki:

 • morote gedan barai

 5. Kopnięcia:

 • hiza geri chudan plus kiai

 6. Renraku: krok w tył do zenkutsu dachi i powrót do fudo dachi

 7. Test sprawności: 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce dowolnie

Kyu 10.3

 1. Teoria i komendy:

 • znaczenie słowa karate oraz kara - pusty, te - ręka

 • znaczenie słowa osu - akceptacja, pozdrowienie

 2. Pozycje:

 3. Uderzenia/cięcia:

 4. Bloki:

 5. Kopnięcia:

 • hiza geri jodan plus kiai

 6. Renraku: krok w tył do zenkutsu dachi z morote gedan barai/gedan barai i powrót do fudo dachi

 7. Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach.

 

 

Kyu 9.1

  

 1. Teoria i komendy:

 2. Pozycje:

 3. Uderzenia/cięcia:

 4. Bloki:

 5. Kopnięcia:

 6. Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu dachi z oi tsuki.

 7. Test sprawności:

 • 20 przysiadów obciążone całe stopy (ręce zaplecione na karku, tułów pionowo)

 • 10 wahnięć w formie kołyski na brzuchu z leżenia przodem

 

Kyu 9.2

 1. Teoria i komendy:

 • znaczenie słów sensei - nauczyciel,

 • shihan - mistrz,

 • senpai - starszy rangą

 2. Pozycje:

 3. Uderzenia/cięcia:

 4. Bloki:

 5. Kopnięcia:

 6. Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu dachi z gyaku tsuki

 7. Test sprawności:

 • 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce zaplecione na karku, tułów prosty

 • 10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce zaplecione wokół kolan

Kyu 9.3

 1. Teoria i komendy:

 2. Pozycje:

 3. Uderzenia/cięcia:

 4. Bloki:

 5. Kopnięcia:

 6. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu dachi z oi tsuki/ gyaku tsuki/ uchi uke, obrót z gedan barai

 7. Test sprawności:

 • 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach

 • 10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce po kątem 45° amortyzują pad w tył.

 1. Teoria i komendy:

 2. Pozycje:

 3. Uderzenia/cięcia:

 4. Kopnięcia:

 5. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu dachi z kin geri, obrót z morote gedan barai

 6. Test sprawności:

 • 10 przewrotów w przód

 • 60 sekund tzw. mostek w tył z leżenia na plecach

 

 

Kyu 8.1

Kyu 8.2

 1. Teoria i komendy:

 • nogare I - oddychanie

 2. Pozycje:

 3. Uderzenia/cięcia:

 4. Kopnięcia:

 5. Renraku: krok w tył do zenkutsu dachi z gedan barai plus seiken gyaku tsuki i powrót do fudo dachi.

 6. Test sprawności:

 • 10 przewrotów w tył

 • 10 razy po 20 sekund rozciąganie w maksymalnym rozkroku ze skrętem w lewo i w prawo tzw. szpagat

Kyu 8.3

 1. Teoria i komendy:

 • nogare II - oddychanie wykonywane odwrotnie (ura)

 2. Pozycje:

 3. Uderzenia/cięcia:

 4. Kopnięcia:

 5. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu dachi z uke plus gyaku tsuki obrót z gedan barai

 6. Kata:

 7. Test sprawności

 • 10 razy tzw. gwiazda gimnastyczna 

 • 10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach.

Kyu 7.1

 1. Teoria i komendy:

 • ibuki oddychanie z 2 wydechami

 2. Pozycje:

 3. Uderzenia/cięcia:

 4. Kopnięcia:

 5. Renraku: trzy kroki w przód w sanchi dachi z tsuki / uchi / geri / uke, obrót przez przekrok

 6. Kata:

 7. Test sprawności

 • 10 razy zamach nogą przechodząc do stania na rękach pod drabinkami

 

Kyu 7.2

 1. Teoria i komendy:

 2. Pozycje:

 3. Uderzenia/cięcia:

 • uraken yoko uchi (jodan, chudan )

 4. Kopnięcia:

 5. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z mae-geri plus gyaku-tsuki, obrót z morote gedan-barai

 6. Kata:

 7. Test sprawności

 • 60 sekund stanie na rękach pod drabinkami

Kyu 7.3

 1. Teoria i komendy:

 2. Pozycje:

 3. Uderzenia/cięcia:

 • shuto mawashi uchi

 4. Kopnięcia:

 5. Bloki:

 6. Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu – dachi z shuto mawashi – uke obrót poprzez przekrok

 7. Kata: