/powyżej 14 lat

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE powyżej 14 roku życia

 
 • Szerokość pagonu: 0,5 cm;

 • Odległość pagonów od siebie: 1,5 cm;

 • Odległość pierwszego pagonu od końca pasa: 10 cm;

 • Po zawiązaniu pasa pagon powinien znajdować się po prawej stronie

Kyokushin – podobnie jak inne sztuki walki posiada swój system stopni wtajemniczenia – kyu (uczniowskie) i dan (mistrzowskie).

Kolejność stopni uczniowskich – od 10 kyu do 1 kyu, natomiast stopni mistrzowskich – od 1 dan do 10 dan.

Kolor pasa informuje jaki stopień posiada jego właściciel.

Zdobywanie kolejnych pasów to swego rodzaju podróż. Każdy etap to nowe zadania i pytania, to zdolność rozumienia karate, panowania nad samym sobą, siła i mądrość. Im jest się na tej drodze dalej, tym większe pragnienie by codzienny trening pogłębić lekturą, medytacją, spotkaniami z ludźmi.

 

 

Kyu 10

 1. Teoria i komendy:

 • zasady noszenia kyokushin karategi i wiązanie pasa (obi)

 • znaczenie słowa kyoku shin kai oraz znajomość etykiety dojo i przysięgi dojo

 • liczenie po japońsku do 10 (w górę i w dół)

 2. Strefy:

 • jodan 

 • chudan 

 • gedan

 3. Znaczenie słowa kiai - okrzyk

 4. Pozycje:

 5. Uderzenia/cięcia:

 6. Bloki:

 7. Kopnięcia:

 8. Kumite:

 • poruszaniue się w pozycji walki krokiem dostawnym

 9. Renraku:

 • Z aktywnej pozycji haisoku dachi przejść do zenkutsu dachi i wykonać techniki (uwzględniając stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai)):

  • morote tsuki (jodan, chudan, gedan),

  • seiken gedan barai,

  • kake wake uke,

  • hiza geri,

  • kin geri

 

Kyu 9

 1. Teoria:

 2. Pozycje:

 3. Uderzenia/cięcia:

 4. Bloki:

 5. Kopnięcia:

 6. Kata:

 7. Oddychanie:

 8. Ippon kumite (tori - atakujący; uke - broniący) (film)

 • 1.1

  • tori: z fudo dachi do hidari zenkutsu dachi blok gedan barai dalej migi zenkutsu dachi i seiken jodan oi tsuki,

  • uke: z fudo dachi do hidari zenkutsu dachi blok seiken jodan uke kontra seiken chudan gyaku tsuki

 9. Jiyu ippon kumite

 • 1.2

  • tori: seiken jodan tsuki

  • uke: seiken jodan uke i kontra seiken chudan mawashi tsuki (w kumite dachi)

 10. Jiyu ippon kumite (samoobrona)

 • 1.3

  • tori: wykonuje atak ręką,

  • uke: seiken jodan uke plus jodan gyaku tsuki i hiza geri (w kumite dachi)

 11. Test kondycyjny:

 • 20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach

 • 10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach

 • 20 skłonów w przód z leżenia na plecach

 12. Test poruszania się w pozycjach:

 • sanchi dachi

 • zenkutsu dachi

stosując techniki zawarte w kihon no kata

 

 1. Pozycje:

 2. Uderzenia/cięcia:

 3. Bloki:

 4. Kopnięcia:

 5. Kata:

 6. Ippon kumite (tori - atakujący; uke - broniący) (film​)

 • 2.1

  • tori: z fudo dachi do hidari zenkutsu dachi blok gedan barai dalej migi zenkutsu dachi i seiken chudan oi tsuki,

  • uke: z fudo dachi do hidari zenkutsu dachi blok hidari seiken chudan soto uke kontra seiken chudan gyaku tsuki

 7. Jiyu ippon kumite

 • 2.2

  • toriseiken chudan tsuki

  • uke: seiken chudan soto uke i kontra seiken shita tsuki i gedan mawashi geri (w kumite dachi)

 8. Jiyu ippon kumite (samoobrona)

 • 2.3

  • tori: seiken chudan tsuki,

  • uke: seiken chudan soto uke i kontra seiken tate tsuki i hiza geri (w kumite dachi)

 9. Jiyu – kumite: wolna walka pod kątem zawodów.

 10. Test kondycyjny:

 • 25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach

 • 15 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach

 • 25 skłonów w przód z leżenia na plecach

 11. Test poruszania się w pozycjach:

 • kokutsu dachi

 • kiba dachi

stosując techniki zawarte w kihon – no – kata

Kyu 8

Kyu 7

 1. Pozycje:

 2. Uderzenia/cięcia:

 3. Bloki:

 4. Kopnięcia:

 5. Kata:

 6. Sanbon kumite (walka na 3 kroki) (tori - atakujący; uke - broniący)

 • tori: wykonuje 3 kroki w zenkutsu dachi atakując kolejno:

  • seiken jodan tsuki

  • seiken chudan tsuki 

  • seiken gedan tsuki

 • uke: cofając się wykonuje 3 kroki kolejno blokując: 

  • seiken jodan uke,

  • seiken chudan soto uke,

  • gedan – bar

 • i kontruje

  • seiken chudan gyaku tsuki i wykonuje gedan barai

 7. Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).

 8. Ippon kumite

 • 3.1

  • toriz fudo dachi do hidari zenkutsu dachi blok gedan barai dalej migi zenkutsu dachi i seiken jodan oi tsuki,

  • uke: z fudo dachi do hidari zenkutsu dachi blok seiken chudan uchi uke i uraken shomen ganmen uchi 

 9. Jiyu ippon kumite

 • 3.2

  • toriseiken jodan tsuki

  • uke: seiken chudan uchi uke i kontruje 

   • uraken shita tsuki,

   • seiken chudan mawashi tsuki

   • mawashi geri gedan (w kumite dachi)

 10. Jiyu ippon kumite (samoobrona)

 • 3.3

  • tori: seiken  jodan  tsuki,

  • uke: seiken uchi uke i kontruje

   • uraken shomen uchi,

   • uraken shita tsuki

   • hiza geri (w kumite dachi)

 11. Jiyu kumite: randori

 12. Test kondycyjny:

 • 30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach

 • 20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach

 • 30 skłonów w przód z leżenia na plecach

 13. Test poruszania się w pozycjach:

stosując techniki zawarte w kihon – no – kata

 

Kyu 6

 1. Pozycje:

 2. Uderzenia/cięcia:

 3. Bloki:

 4. Kopnięcia:

 5. Kata:

 6. Renraku (kombinacje) (tori - atakujący; uke - broniący)

 • tori: chusoku mae geri chudan i seiken chudan gyaku tsuki 

 • uke: seiken chudan soto uke + gedan barai + seiken chudan gyaku tsuki

 7. Ippon kumite

 • 4.1

  • toriz fudo dachi do hidari zenkutsu dachi plus gedan barai dalej migi zenkutsu dachi i (migi) seiken jodan oi tsuki i seiken chudan gyaku tsuki

  • uke: z fudo dachi do hidari zenkutsu dachi plus (bez zmiany pozycji) hidari seiken chudan uchi uke plus seiken chudan soto uke plus hidari seiken gedan barai kontra gyaku shuto sakotsu uchi

 8. Jiyu ippon kumite

 • 4.2

  • tori: migi seiken jodan tsuki plus chudan gyaku tsuki

  • uke: 

   • hidari seiken chudan uchi uke

   • seiken chudan soto uke

   • seiken gedan barai, kontra:

   • mae geri

   • seiken chudan mawashi tsuki

   • chudan mawashi geri (w kumite dachi)

 9. Jiyu ippon kumite (samoobrona)

 • 4.3 I kyokushin – kumite

  • tori
   • migi zenkutsu dachi plus migi seiken jodan tsuki plus hidari seiken chudan tsuki​
  • uke
   • ​hidari seiken chudan uchi uke
   • hidari seiken chudan soto uke
   • hidari seiekn gedan barai
   • neko ashi dachi
   • hidari mae geri chudan,
   • migi shuto sakotsu uchi 
   • morote tensho kubi 
   • hiza grei 
   • morote shotei ( w kumite dachi )

 10. Jiyu – kumite: 10 x 2 min

 11. Test kondycyjny:

 • 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach

 • 30 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach

 • 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach

 • 40 skłonów w przód z leżenia na plecach

 12. Test poruszania się w pozycjach:

stosując techniki zawarte w kihon – no – kata

 

Kyu 5

 1. Pozycje:

 2. Uderzenia/cięcia:

 3. Bloki:

 4. Kopnięcia:

 • ushiro geri chudan wykonane trzema metodami : a – przekrok z obrotem, b – obrót z miejsca, c – poprzez zakrok

 5. Kata:

 6. Renraku (kombinacje) 

 • mae geri chudan

 • yoko geri chudan

 • ushiro geri chudan

 • seiken chudan gyaku tsuki 

 7. Oddychanie: ibuki i nogare wykonywane w sanchin dachi z morote uke i gyaku tsuki.

 8. Ippon kumite

 • 5.1

  • torifudo dachi do hidari zenkutsu dachi plus gedan barai dalej migi mae geri chudan

  • uke: z fudo dachi do hidari zenkutsu dachi plus (bez zmiany pozycji) hidari shotei uke gedan plus kontra hidari mae geri chudan plus migi gyaku tsuki jodan (w kumite – dachi)

 9. Jiyu ippon kumite

 • 5.2  

  • tori: migi mae geri chudan

  • uke: 

   • hidari shotei uke gedan + kontra

   • hidari mae geri chudan,

   • migi chudan gyaku tsuki

   • migi mawashi geri gedan

 10. Jiyu ippon kumite (samoobrona)

 • 5.3 II kyokushin – kumite

  • tori
   • migi mae geri chudan
  • uke
   • ​hidari shotei uke gedan, kontra:
   • hidari mae geri chudan
   • migi gyaku tate tsuki jodan
   • o soto gari
   • migi gedan tsuki ( w kumite -dachi )

 11. Jiyu – kumite: 12 x 2 min

 12. Test kondycyjny:

 • 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach

 • 40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach

 • 30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach

 • 50 skłonów w przód z leżenia na plecach

 13. Test poruszania się w pozycjach:

 • moro ashi dachi 

stosując techniki zawarte w kihon no kata

 

Kyu 4

 

 1. Pozycje:

 2. Pozycje w formie kata: lewa i prawa pozycja, początek w aktywnej pozycji haisoku dachi.

Pozycja:

 • zenkutsu dachi,

 • kokutsu dachi,

 • sanchin dachi,

 • neko ashi dachi,

 • kiba dachi,

 • moro ashi dachi,

 • kake dachi

 • tsuru ashi dachi 

 3. Uderzenia/cięcia: 5 wariantow shuto w sanchin-dachi w kombinacji

 4. Bloki: 6 bloków shuto w różnych pozycjach

 5. Kopnięcia:

 6. Kata:

 7. Jiyu ippon kumite (samoobrona)

 • III kyokushin – kumite

  • tori
   • migi zenkutsu dachi
   • migi jodan oi tsutki
  • uke
   • ​hidari uchi uke
   • hidari tensho
   • migi uraken shomen uchi + przekrok
   • hidari yoko geri chudan
   • migi tate tsuki jodan

 8. Jiyu – kumite: 15 x 2 min

 9. Test kondycyjny:

 • 30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach

 • 50 skłonów w przód z leżenia na plecach

 • 10 przeskoków nad partnerem

 • 10 przeskoków przez własny pas w przód i w tył

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

Sylabus został opracowany wg wzoru ze strony LKKK