top of page

"DOJO JEST MIEJSCEM, GDZIE BUDUJE SIĘ MĘSTWO, A WYŻSZE UCZUCIA LUDZKIE BUDZĄ SIĘ W EKSTAZIE CIĘŻKIEJ PRACY.jEST TO TAJEMNICZE MIEJSCE, GDZIE LUDZKI UMYSŁ SZLIFOWANY JEST W POCIE CZOŁA"

Mas Oyama

 

Dojo, jako miejsce przeznaczone przede wszystkim do nauki, jest miejscem, gdzie spotykają się najróżniejsi ludzie mający przed sobą wspólny cel. Dzięki niemu między trenującymi tworzy się silna więź,która tłumi egoizm i indywidualizm,stwarzając okazję do współpracy. To ona właśnie jest prawdziwą misją Dojo. Kiedy stajesz się częścią grupy, rodzi się duch Dojo. Dzięki niemu energia i motywacja może być czerpana od innych. Dojo z prawdziwego zdarzenia ma silne kami (ducha).

 

Trening karate w większości szkół, bazuje na ścisłej dyscyplinie. Jest to powodem zmniejszania się liczby ćwiczących nawet wśród tych, którzy osiągnęli już pewien poziom techniczny. Rygorystyczny trening odstrasza większość początkujących, leniwych, niezdyscyplinowanych i tych, nie czujących zamiłowania do współzawodnictwa i treningu fizycznego.

 

Dyscyplina Dojo, wymagana przez wszystkich mistrzów w każdym stylu, charakterystyczna dla każdego stylu etykieta i podkreślenie znaczenia drogi karate, ukazują różnice między karate, a innymi sportami walki w ogólnie przyjętym znaczeniu tego słowa. Większość wschodnich sztuk wojennych posiada własne podstawy etyczno - filozoficzne i stosuje medytacje Zen na początku i pod koniec każdego treningu, w celu oczyszczenia umysłu i uzyskania wewnętrznego spokoju. Karate nauczane jest w salach zwanych Dojo. Instruktor posiadający 5 DAN i więcej tytułowany jest Shihan, powyżej 1 do 4 DAN - Sensei, poniżej 1 DAN - Sempai. Shihan znaczy dosłownie - mistrz, Sensei - nauczyciel, Sempai - senior, starszy rangą. Etykieta Dojo jest zbiorem zasad regulujących zachowanie się karateka w sali ćwiczeń i nie tylko. Oprócz aspektów czysto etycznych zawiera w sobie elementy kurtuazyjne, przewijające się w ukłonach i pozdrowieniach, a także specyficzny ceremoniał, wprowadzający ćwiczących w swoistą atmosferę towarzyszącą treningom karate. Wchodząc do Dojo należy wszystkich pozdrowić głośnym "us", następnie w ten sam sposób pozdrowić najwyższy stopień na sali.

 

Na sygnał "zazen" wszyscy ustawiają się w rzędach według stopni za nauczycielem.

 

   Na komendę "seiza", zaczynając od nauczyciela, wszyscy siadają na kolanach, pośladki na piętach, a zaciśnięte pięści na pachwinach. Najstarszy stopień po nauczycielu podaje komendę "mokuso" - wszyscy zamykają oczy, następuje medytacja Zen.

Na komendę "mokuso - yame" - wszyscy otwierają oczy, następnie jest komenda "shinden ni rei", co oznacza ukłon w stronę miejsca ćwiczeń, po tym nauczyciel odwraca się twarzą do uczniów i na komendę "shihan ni rei" lub "sensei ni rei" wszyscy wykonują ukłon z głośnym "us".

 

   W czasie zajęć nie wolno opuszczać sali bez zezwolenia nauczyciela. Przed i po ćwiczeniach w parach oraz na poprawki ze strony nauczyciela należy odpowiadać głośnym "us".

 

   Podane niżej zasady i reguły mają na celu pomóc w prawidłowym prowadzeniu zajęć w dojo. Wiele z opisanych procedur jest częścią ogólnej kultury zachowania się i dobrych manier, większość jednak jest ukształtowana według tradycji Japonii, która jest kolebką nowoczesnego Karate.

 

   Część procedur postępowania może się różnić w szczegółach w zależności od instruktora lub dojo. Na pewno różnice będą jeśli zajęcia będą odbywały się w prawdziwym Dojo (własna sala tylko do ćwiczeń karate, z emblematami szkoły czy stylu oraz wizerunkami mistrzów) i w zwykłej sali gimnastycznej wynajmowanej w jakieś placówce oświatowo-kulturalnej (ukłon w stronę wizerunku twórcy stylu lub szkoły jest nierealny). Własne, prawdziwe dojo jest miejscem uświęconym i powinno być tak traktowane, z czcią jako obiekt dumy wszystkich karateków w nim ćwiczących.

 

   Nikt w dojo nie stoi ponad tymi zasadami zachowania się. Tak samo dotyczą one posiadaczy czarnych pasów, jak i początkujących ćwiczących, gdyż im wszystkim powinny przyświecać te same ideały i wszyscy oni powinni jednakowo dążyć do osiągania własnej doskonałości.

 

 1. Kiedy wchodzisz do Dojo lub je opuszczasz, stań w wejściu, przodem do sali, wykonaj ukłon i powiedz "OSU". Takie zachowanie jest dowodem szacunku dla Dojo i osób znajdujących się w nim.

 2. Jeśli spóźniłeś się na trening, wejdź do Dojo jak jest to opisane w punkcie (1), siądź w pozycji SEIZA (ceremonialna pozycja siadu na piętach) niedaleko wejścia zwrócony twarzą do ściany (odwrócony tyłem do ćwiczących). Czekaj tak z zamkniętym oczami w MOKUSO na znak od instruktora. Kiedy instruktor powie ci, że możesz wstać, zrób to, zwróć się twarzą do niego, wykonaj ukłon, powiedz "OSU" i "Shitsurei Shimasu" (w wolnym tłumaczeniu oznacza to mniej więcej "Przepraszam za zakłócenie zajęć, przepraszam za spóźnienie"), a następnie szybko dołącz na koniec grupy ćwiczących. Osoby często spóźniające powinny mocniej starać się, aby być zawsze na czas.

 3. Nie jedz nic, nie pij, nie pal papierosów ani nie żuj gumy przebywając lub ćwicząc w Dojo.

 4. Nie zdejmuj z siebie żadnej części karate-gi w czasie treningu dopóki nie zostanie ci to polecone.

 5. W czasie zajęć jeśli otrzymasz polecenie do wykonania jakiegoś zadania, zmiany pozycji lub ustawienia w grupie, zawsze przemieszczaj się szybko i sprawnie. NIE SPACERUJ.

 6. W czasie zajęć nie przystępuj do walki (KUMITE) bez obecności i kontroli instruktora, a w jego obecności nie rozpoczynaj jej dopóki nie otrzymasz od niego jasnego pozwolenia na to.

 7. Nigdy nie proś wyższego stopniem do ćwiczenia lub kumite. Jednak nie powinieneś odmówić tego, jeśli o to poprosi cię ktoś starszy stopniem.

 8. W czasie zajęć nie wychodź z rzędu z żadnego powodu bez poproszenia instruktora o pozwolenie na to i otrzymania jego zgody. Jeśli musisz opuścić swoje miejsce, nie przechodź między instruktorem a rzędem ćwiczących. Przejdź za rzędem w którym stałeś na jego bok w dowolną stronę, a stamtąd poruszaj dalej.

 9. Nie poprawiaj swojej karate-gi podczas wykonywania ćwiczeń, jeśli instruktor nie wyda ci takiego polecenia.

 10. W czasie przerw między seriami technik lub w czasie, kiedy instruktor mówi do grupy, staraj się zawsze trzymac prosta postawę. Nie rozmawiaj i nie wykonuj żadnych gestów ani ruchów, które są niezgodne z tym co pokazał instruktor. Zawsze poprzez swoje zachowanie koazuj głęboki szcunek swojemu instruktorowi, bo to on prowadzi Cię do mistrzostwa.

 11. W czasie kumite miej na uwadze różnicwe stopnia i umiejętności. W Dojo walcz rozważnie, aby nie doprowadzić do poważnych kontuzji. Zawsze okazuj szacunek swojemu partnerowi poprzez ukłon z głośnym "OSU" przed i po ćwiczeniach w parach.

 12. W czasie treningu nie wolno mieć na sobie żadnej biżuterii, zegaraka, rzemyków. Dbaj aby twoje paznokcie u rąk i stóp były zawsze czyste i krótko obcięte. Pamiętaj, aby wybierając się na trening mieć zawsze czyste ręce i stopy. Dla nikogo nie jest przyjemne ćwiczenie w bliskim kontakcie z osobą, która jest brudna.

 13. Pamiętaj zawsze, aby przed treningiem odwiedzić toaletę. Staraj się zawsze pamiętać, że dla organizmu człowieka nie jest dobre, aby trenował z pełnym żołądkiem. Unikaj więc jedzenia posiłków na minimum jedną godzinę przed rozpoczęciem treningu

 14. Twoje karate-gi powinno byc zawsze czyste i niepomięte. Po kazdym treningu starannie składaj swoje karate-gi i pas jako symbole zawierające ducha twojego ciężkiego treningu.

 15. Na karate-gi oprócz znaku kanji na lewej części bluzy i ewentualnie znaku kanku na lewym rękawie, nie powinny znajdować się żadne inne naszywki lub napisy.

 16. Zawsze z uwagą słuchaj swojego instruktora. Kazdy trening traktuj poważnie, jako nastepny krok do mistrzostwa.

 

ETYKIETA KARATE

bottom of page