Początki naszego Klubu sięgają roku 1998, kiedy to działaliśmy na terenie Ostródy jako filia SKKK gdzie trenowało około 80 osób. Od listopada 2010r jesteśmy Ostródzkim Klubem Kyokushin Karate będącym stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną i zrzeszającym obecnie około 200 członków. Klub posiada licencję Polskiego Związku Karate..

Działalność Klubu, określona w statucie polega na zapewnieniu młodzieży udziału w sporcie kwalifikowanym, kształtowaniu u członków wysokich wartości moralnych i fizycznych, umożliwieniu ogółowi mieszkańców przeżyć i widowisk sportowych,estetycznych stanowiących właściwą formę wypoczynku. Aktywność Klubu nie ogranicza się tylko do prowadzenia treningów i udziału w zawodach. Corocznie dzieci i młodzież mają możliwość uczestniczenia w Letnich i Zimowych Szkołach Karate. Organizowane są także kursy samoobrony i pokazy w szkołach oraz na różnego rodzaju imprezach.

Zawodnicy naszego Klubu od kilku lat należą do czołówki krajowej. Możemy pochwalić się wychowaniem medalistów Mistrzostw Polski, Województwa, Makroregionu, zawodów Ogólnopolskich, Dzieci, Kadetów, Młodzików, Juniorów i Seniorów.

Członkowie Klubu rekrutują się głównie spośród dzieci i młodzieży, mogącej uczestniczyć w różnych w zależności od wieku, formach ruchu.

Oprócz zapewnienia aktywności fizycznej wykwalifikowana kadra instruktorska dba także o związany ze sztuką karate rozwój duchowy. Kontrolowanie i unikanie agresji, poszanowanie godności innych, szacunek dla starszych to niektóre z wartości wpajanych na treningach młodym karatekom, w obecnych czasach często niestety, odchodzących w zapomnienie wśród młodych ludzi. Propagowany jest też wśród adeptów sztuki karate zdrowy styl życia , a co za tym idzie, odrzucenie wszelkiego rodzaju używek jak alkohol, papierosy, narkotyki. Obecnie treningi prowadzone są zarówno w Ostródzie jak i w Łukcie.

Działamy w dwóch sekcjach tj, karate i MMA TEAM OSTRÓDA w których zajęcia prowadzone są w 5 grupach szkoleniowych.

Środki finansowe są nieodzownym elementem dzięki któremu dzieci trenujące w naszym Klubie mogą rozwijać swoje zainteresowania w kierunku wschodnich sztuk walki co pozwala prawidłowo kształtować zachowanie dzieci i młodzieży, rozwój fizyczny i psychiczny w duchu japońskich tradycji.