składki

 

Wpłaty składek członkowskich prosimy dokonywać na konto:

 

52 1160 2202 0000 0004 6823 0702 

Bank Millennium

 

Na przelewie prosimy o podanie:

  • imienia i nazwiska osoby za którą opłacana jest składka

  • miesiąca i roku za które opłacana jest składka

Od 01.03.2022 składki wynoszą:

  • 110 PLN za osobę

  • 50 PLN za każdą kolejną osobę z rodziny