top of page

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 Wieloletni trenerzy karate potwierdzają zasadę, że na 100 osób rozpoczynających trening najwyżej jedna dochodzi do pierwszego stopnia mistrzowskiego. Organizacja przestrzega bowiem standardowych zasad odnośnie kwalifikacji kandydata.

 

 

 

 

 

 

 

10 KYU1.

 1. Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązanie pasa (obi).

 2. Znaczenie słowa kyoku-shin-kai oraz znajomość etykiety dojo i przysięgi dojo.

 3. Liczenie po japońsku do 10.

 4. Pozycje: fudo-dachi, yoi-dachi, uchi-hachi-ji-dachi, haisoku-dachi, zenkutsu-dachi.

 5. Uderzenia: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan).

 6. Bloki: seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai, kake-wake-uke.

 7. Kopnięcia: hiza-geri, kin-geri, mea-keage.

 8. Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.

  Z aktywnej pozycji haisoku-dachi przejść do zenkutsu-dachi i wykonać techniki:morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-gedan-barai, kake-wake-uke, hiza-geri,kin-geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).


   

 

8 KYU1

 1. Pozycje: Kokutsu-dachi, kiba-dachi.

 2. Uderzenia i cięcia: uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki, jun-tsuki (jodan, chudan, gedan),shuto-sakotsu-uchi, shuto-uchi-komi.

 3. Bloki: seiken-chudan-uchi-uke.

 4. Kopnięcia: mawashi-geri-gedan (haisoku, chusoku), yoko-keage (sokuto).

 5. Kata: taikyoku sono-ichi i sono-ni.

 6. Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).

 7. Ippon-kumite: atakujący wykonuje chudan-tsuki, broniący się soto-uke plus kontra chudan-gyaku-tsuki.

 8. Jiyu-ippon-kumite: atakujący wykonuje seiken-chudan-tsuki, broniący się soto-uke plus seiken-shita-tsuki i gedan-mawashi-geri.

 9. Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): atakujący wykonuje chudan-tsuki, broniący się soto-uke plus seiken-tate-tsuki i hiza-geri.

 10. Jiyu-kumite: wolna walka pod kątem zawodów.

 11. Test kondycji:
  25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach
  15 ugięć ramion w podporze na palcach i kolanach
  25 skłonów w przód z leżenia na plecach.

 12. Test poruszania się w pozycji kokutsu-dachi i kiba-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

   

 

6 KYU1

 1. Pozycje: tsuru-ashi-dachi.

 2. Uderzenia i cięcia: uraken-sayu-uchi, uraken-mawashi-uchi, uraken-hizo-uchi, uraken-ganmen-oroshi-uchi, shuto-jodan-uchi-uchi, ni-hon-nukite (mae-tsuki), yon-hon-nukite (jodan, chudan), hiji-jodan i chudan-ate.

 3. Bloki: morote-chudan-uchi-uke, seiken-uchi-uke/gedan-barai.

 4. Kopnięcia: yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan.

 5. Kata: pinan sono-ni.

 6. Renraku: atakujący: mae-geri-chudan i chudan-gyaku-tsuki; broniący się: soto-uke, gedan-barai i chudan-gyaku-tsuki.

 7. Ippon-kumite: atakujący: migi-jodan-tsuki i chudan-gyaku-tsuki; broniący się: hidari-uchi-uke, soto-uke i gedan-barai kontrując gyaku-shuto-sakotsu-uchi.

 8. Jiyu-ippon-kumite: atakujący - migi-jodan-tsuki i chudan-gyaku-tsuki ; broniący się - hidari-uchi-uke, soto-uke i gedan-barai kontrując mae-geri, chudan-mawashi-tsuki i chudan-mawashi-geri.

 9. Jiyu-kumite: I kyokushin-kumite.

 10. Jiyu-kumite: 10 x 2 min.

 11. Test sprawnościowy:
  50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach,
  30 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach,
  20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach,
  40 skłonów w przód z leżenia na plecach.

 12. Test poruszania się w pozycji zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, neko-ashi-dachi i tsuru-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

   

 

4 KYU1...

 1. Pozycje: heiko-dachi, kake-dachi.

 2. Pozycje w formie kata: lewa i prawa pozycja, początek w aktywnej pozycji haisoku-dachi. Pozycja zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, sanchin-dachi, neko-ashi-dachi, kiba-dachi, moro-ashi-dachi, kake-dachi i tsuru-ashi-dachi.

 3. Uderzenia i cięcia: 5 wariantów shuto w sanchin-dachi w kombinacji ; shuto-sakotsu-uchi, ganmen-uchi, -uchi-komi i uchi-uchi.

 4. Bloki: 6 bloków w różnych pozycjach. Blok shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai i shuto-mae-mawashi-uke.

 5. Kopnięcia: yoko-geri-jodan, mawashi-geri-jodan (chusoku i haisoku), ushiro-geri-jodan.

 6. Kata: sanchin-no-kata.

 7. Jiyu-ippon-kumite: III kyokushinkai-kumite.

 8. Jiyu-kumite: 15 x 2 min. oceniając siłę, kondycję, rozciągnięcie, odporność, ducha walki i dyscyplinę.

 9. Test sprawnościowy:
  -30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
  -70 skłonów w przód z leżenia na plecach,
  -10 przeskoków nad partnerem w przysiadzie,

 10. przeskoków przez własny pas w przód i tył

 

9 KYU1..

 1. Historia kyokushin karate.

 2. Pozycje: musubi-dachi, sanchi-dachi.

 3. Uderzenia: seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, seiken-oi-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-chudan-mawashi-tsuki, seiken-tate-tsuki (jodan, chudan, gedan).

 4. Bloki: seiken-chudan-soto-uke.

 5. Kopnięcia: mae-geri-chudan (chusoku).

 6. Kata: kihon-no-kata, sono-ichi.

 7. Oddychanie: nogare.

 8. Ippon kumite: tori (atakujący); jodan-tsuki, uke (broniący się); jodan-uke plus kontra chudan-gyaku-tsuki.

 9. Jiyu-ippon-kumite: atakujący: jodan-tsuki, broniący się: jodan-uke plus kontra seiken-chudan-mawashi-tsuki.

 10. Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): atakujący wykonuje atak ręką, broniący wykonuje jodan-uke plus jodan-gaku-tsuki i hiza-geri.

 11. est kondycji:
  20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach
  10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach
  20 skłonów w przód z leżenia na plecach.

 12. Test poruszania się w pozycji sanchin-dachi i zenkutsu-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

   

 

7 KYU1...

 1. Pozycje: neko-ashi-dachi.

 2. Uderzenia i cięcia: tettsui-oroshi-ganmen-uchi, tettsui-kome-kami-uchi, tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan), shuto-ganmen-uchi, shuto-hizo-uchi.

 3. Bloki: seiken-juji-uke (jodan, gedan), shuto-mawashi-uke.

 4. Kopnięcia: teisoku-mawashi-soto-keage, haisoku-mawashi-uchi-keage, mawashi-geri-chudan (haisoku, chusoku), kansetsu-geri.

 5. Kata: taikyoku sono-san, pinan sono-ichi.

 6. Sanbon-kumite: atakujący wykonuje 3 kroki atakując kolejno jodan-tsuki, chudan-tsuki i gedan-tsuki, broniący się cofając wykonuje 3 kroki z kolejno jodan-uke, soto-uke, gedan-barai plus kontruje chudan-gyaku-tsuki i gedan-barai.

 7. Oddychanie: nogare i ibuki (san-kai).

 8. Ippon-kumite: atakujący wykonuje jodan-tsuki, broniący się uchi-uke i uraken-shomen-uchi.

 9. Jiyu-ippon-kumite: atakujący wykonuje jodan-tsuki, broniący się uchi-uke oraz kontruje technikami seiken-shita-tsuki, seiken-chudan-mawashi-tsuki i mawashi-geri-gedan.

 10. Jiyu-ippon-kumite: atakujący wykonuje seiken-jodan-tsuki, broniący się seiken-uchi-uke i kontruje stosując uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki i hiza-geri.

 11. Jiyu-kumite: randori.

 12. Test sprawnościowy:
  30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach,
  20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach,
  30 skłonów w przód z leżenia na plecach.1

 13. Test poruszania się w pozycjach zenkutsu-dachi, kiba-dachi, kokutsu-dachi i neko-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kichon-no-kata.

   

 

5 KYU1...

 1. Pozycje: moro-ashi-dachi.

 2. Uderzenia i cięcia: shotei-uchi (jodan, chudan, gedan), hiji-age-ate-jodan.

 3. Bloki: shotei-uke (jodan, chudan, gedan), mae-mawashi-uke.

 4. Kopnięcia: ushiro-geri-chudan 3 metodami: - przekrok z obrotem – (do przodu) -obrót z miejsca -poprzez zakrok) – (do tyłu).

 5. Kata: pinan-sono-san.

 6. Kombinacje: mae-geri-chudan, yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan i chudan-gyaku-tsuki.

 7. Oddychanie: ibuki i nogare wykonywane w sanchin-dachi z morote-uke i gyaku-tsuki.

 8. Ippon-kumite: atak - migi-mae-geri-chudan ; obrona - hidari-shotei-uke-gedan i kontra hidari-mae-geri-chudan i migi-gyaku-tsuki-jodan.

 9. Jiyu-ippon-kumite: atak: migi-mae-geri-chudan; obrona: hidari-shotei-uke-gedan kontra hidari-mae-geri-chudan, migi-chudan-gyaku-tsuki i migi-mawashi-geri-gedan.

 10. Jiyu-ippon-kumite: II kyokushin-kumite.

 11. Jiyu-kumite: 12 x 2 min.

 12. Test kondycyjny:
  70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach,
  40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach,
  30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach,
  50 skłonów w przód z leżenia na plecach.

 13. Test poruszania się w pozycji moro-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

   

 

3 KYU1...

 1. Pozycje: shiko-dachi.

 2. Uderzenia i cięcia: 6 uderzeń łokciem w pozycji kiba-dachi w kombinacji: chudan-hiji-ate, chudan-mae-hiji-ate, jodan-mae-hiji-ate, jodan-age-hiji-ate, oroshi-hiji-ate i ushiro-hiji-ate.

 3. Bloki: 8 wariantów shuto w pozycji sanchin-dachi w kombinacji: shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-mae-gedan-barai, shuto-mae-mawashi-uke, shuto-juji-jodan-uke i shuto-juji-gedan-uke.

 4. Kopnięcia: mae-kakato-geri (jodan, chudan, gedan), ago-jodan-geri.

 5. Kata: pinan sono-yon, kihon-kata-sono-ni.

 6. Yakusoku-ippon-kumite: atakujący (tori) informuje jaki atak wykona, broniący się (uke) musi przygotować obronę i kontrę z kiai.

 7. Jiyu-ippon-kumite: IV kyokushin-kumite.

 8. Jiyu-kumite: 20 x 2 min.

 9. Test kondycyjny:
  -50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
  -100 skłonów w przód z leżenia na plecach,
  -15 przeskoków nad partnerem w przysiadzie,
  -15 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.

 10. Test poruszania się w różnych pozycjach stosując techniki z kihon-no-kata

 11. Wiedza na temat Polskiego Związku Karate i Komisji Kyokushin.

  Uwaga: zawodnicy posiadający 3 kyu oraz ukończone 18 lat mogą startować w zawodach rangi Mistrzostw Polski Kyokushin.

 

2 KYU1...

 1. Uderzenia i cięcia: hiraken-tsuki (jodan, chudan), hiraken-oroshi-uchi, hiraken-mawashi-uchi, haishu (jodan, chudan), age-jodan-tsuki.2

 2. Bloki: koken-uke (jodan, chudan, gedan).

 3. Kopnięcia: tobi-nidan-geri, tobi-gyaku-mae-geri, tobi-oi-mae-geri.

 4. Kata: pinan sono-go, geksai-dai.

 5. Renraku: lewa pozycja walki. Rozpoczęcie poprzez hidari-gedan-barai następnie seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, mae-geri, mawashi-geri, hidari-gedan-barai i gyaku-tsuki.

 6. Jiyu-ippon-kumite: V kyokushin-kumite.

 7. Jiyu-kumite: 25 x 2 min.

 8. Test sprawnościowy:
  -60 ugięć ramion w podporze przodem na pieściach,
  -20 ugięć ramion w podporze przodem na plecach,
  -100 skłonów w przód z leżenia na plecach ze skrętami do kolan,
  -20 przeskoków nad partnerem w przysiadzie,
  -20 przeskoków nad pasem trzymanym oburacz

 9. Ukemi-waza: pady w bok raz w prawo raz w lewo. Karate-ne-waza.

 10. Znajomość przepisów Walki Sportowej Kyokushin.

 

1 KYU1...

 1. Uderzenia cięcia: ryoto-ken-tsuki (jodan, chudan), naka-yubi-ippon-ken (jodan, chudan), oya-yubi-ken (jodan, chudan), atama-tsuki (mae, yoko, ushiro).

 2. Bloki: kake-uke-jodan, haito-uchi-uke.

 3. Kopnięcia: jodan-uchi-haisoku-geri, oroshi-uchi-kakato-geri, oroshi-soto-kakato-geri, tobi-yoko-geri.

 4. Kata: yantsu, tsuki-no-kata.

 5. Renraku: lewa pozycja walki. poruszanie się atakując: oi-tsuki, gyaku-tsuki, oi-tsuki i shita-tsuki. poruszanie się atakując: oi-mawashi-geri, oi-tsuki, gyaku-tsuki, gyaku-mawashi, gedan-barai.

 6. Tachi-waza: o-soto-gari, o-uchi-gari, de-ashi-barai, o-goshi, soei-nage.

 7. Jiyu-ippon-kumite: 6 kyokushin-kumite.

 8. Jiyu-kumite: 30 x 2 min.

 9. Tameshiwari z użyciem 1 standardowej deski (30x20x2,5 cm): seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi i keri.

 10. Test sprawnościowy:
  - 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
  - 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach,
  - 100 skłonów w przód z leżenia na plecach z podwójnym skrętem,
  - 20 przeskoków nad partnerem w przysiadzie,
  - 30 przeskoków przez własny pas.

 11. Dobra znajomość nomenklatury japońskiej stosowanej w kyokushin.

bottom of page